Solutions Recruitment

Samochód

Własne auto za granicą to duża korzyść jednak ważne by znać swoje prawa i obowiązki. 

Specjalnie dla ciebie, zebraliśmy najważniejsze informacje. Koniecznie się z nim zapoznaj. 

 

Często zadane pytania

Własny transport

Pracownik tymczasowy ma prawo do takiego samego zwrotu kosztów dojazdu jak i również zwrotu za czas podroży (w odniesieniu do pracy) jak stali pracownicy zleceniodawcy.

Zwrotu kosztów dojazdu dla pracowników tymczasowych, którzy nie mieszkają na stałe w Holandii

Jeżeli istnieje prawo u zleceniodawcy do rekompensaty za dojazd do pracy i z powrotem, ale pracownik tymczasowy korzysta z transportu zorganizowanego przez agencję pracy tymczasowej, wtedy:

Pracownik nie otrzyma rekompensaty za dojazd, ponieważ nie ponosi żadnych kosztów.

Odszkodowanie za czas dojazdu do pracy i/lub czas dojazdu podczas pracy stanowi część wynagrodzenia zleceniodawcy. Pracownik tymczasowy ma prawo do tego samego systemu zwrotu kosztów do którego uprawnieni są pracownicy zatrudnieni przez zleceniodawcę na takim samym lub równoważnym stanowisku.

Jeśli dojeżdżasz do pracy samodzielnie, np. samochodem, rowerem lub komunikacją publiczną, uprawnienie do zwrotu kosztów dojazdów zależy od branży, w której pracujesz. W każdej branży obowiązują w tym zakresie ustalenia zawarte między pracodawcami i pracownikami. Niekiedy ustalenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdów obowiązują od określonej odległości. Pracodawca może też zapewniać kartę transportu publicznego (‘ov-chipkaart’). Zasady te nie obowiązują więc wszystkich.

Pracodawca wymaga od Ciebie wożenia innych pracowników? Na przykład w drodze do pracy busem lub samochodem firmowym? Wówczas zalicza się to do Twojego czasu pracy, za który należy Ci się wynagrodzenie, może to być w formie dodatku do wynagrodzenia. Dla Twoich kolegów czas ten nie stanowi czasu pracy; nie otrzymują za niego wynagrodzenia.

Kiedy przyjeżdżasz do Holandii własnym środkiem lokomocji (samochodem/busem/motocyklem), twój pojazd porusza się na drogach na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Jazda nim na terenie Holandii jest dozwolona, choć obowiązują tu pewne zasady: 

Obowiązek ważnego zarejestrowania pojazdu na osobę; zajmuje się tym urząd komunikacji w kraju wydania tablic rejestracyjnych;

Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu;

Obowiązek posiadania ważnego świadectwa okresowych badań technicznych pojazdów i przyczep.

Tymczasowo mieszkasz i pracujesz w Holandii? I masz ze sobą swój samochód lub motocykl? Na stronie Urzędu Skarbowego (w języku niderlandzkim, angielskim lub polskim) poznasz zasady dotyczące podatku od pojazdów z zagranicznym numerem rejestracyjnym. Wówczas dowiesz się, czy masz obowiązek zapłacić podatek za swój pojazd w Holandii. Twój pojazd ma zagraniczny numer rejestracyjny? Niekiedy konieczna jest zmiana na holenderski numer rejestracyjny. Tak jest np. gdy pojazd zarejestrowany jest na Twoje nazwisko, a Ty jesteś wpisany do gminnej ewidencji ludności (Basisregistratie personen, BRP) w Holandii przez ponad 185 dni.

W Holandii pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W chwili rejestracji pojazdu sprawdzony zostanie stan techniczny samochodu lub motocykla. Zajmuje się tym holenderski Urząd ds. Ruchu Drogowego (Rijksdienst Wegverkeer, RDW). Pojazd nie spełnia wymogów technicznych? Wówczas RDW w Holandii może zdecydować o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu. Aby móc zarejestrować taki pojazd, konieczne jest przeprowadzenie kolejnego przeglądu.

Translate »