Solutions Recruitment

Kraj

The Netherlands

Decyzja o wyjeździe do pracy zarobkowej nigdy nie jest łatwa i jednoznaczna. Zawsze warto wziąć pod uwagę oczekiwania i preferencje, a także zalety i wady danego kraju. Ważne, by zapoznać się z zasadami, prawami i obowiązkami, jakie ciebie czekają w nowym kraju. Trzeba znać informacje, by podjąć decyzję, która będzie najlepsza.

Pytania i odpowiedzi

Szukasz informacji? To idealne miejsce. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy najcześciej zadawane pytania i odpowiedzi.

Agencje pracy tymczasowej poszukują odpowiednich osób, które mogą i chcą wykonywać pracę na rzecz innych podmiotów. Jako pracownik tymczasowy nie jest się zatrudnionym przez firmę, dla której się pracuje, lecz przez agencję pracy tymczasowej. Agencja ta jest odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Firma, na rzecz której się pracuje, jest odpowiedzialna za nadzór i zarządzanie w miejscu pracy.

Umowa z agencją pracy tymczasowej różni się od innych umów o pracę. W tej sytuacji to agencja pracy jest formalnym pracodawcą, choć pracownik w rzeczywistości wykonuje pracę dla kogoś innego. Istnieją różne rodzaje umów o pracę tymczasową. Ważne by dokładne zapoznanie się z treścią umowy. Dlatego przed przyjazdem do Holandii lub rozpoczęciem pracy w firmie, warto zapoznać się z umową.

Znajdziesz tu uzgodnienia między Tobą jako pracownikiem oraz pracodawcą. Umowa o pracę jest dokumentem zawierającym ustalenia dotyczące Twoich warunków zatrudnienia. Obejmują one m.in. kwestię wynagrodzenia, dodatków, płatności za nadgodziny i godzin pracy. Ponadto związki zawodowe w imieniu pracowników dokonują uzgodnień z organizacjami pracodawców np. na temat wynagrodzeń i czasu pracy. Mówimy wtedy o układzie zbiorowym pracy (CAO). Twój pracodawca ma obowiązek się do niego stosować; w swojej umowie znajdziesz zapis, jakiemu CAO ona podlega. W wielu branżach, takich jak rolnictwo, ogrodnictwo czy transport, stosowanie CAO jest obowiązkowe,

również jeśli pracodawca jest agencją pracy tymczasowej. W Holandii obowiązuje również CAO dla pracowników tymczasowych. Ponadto w przypadku oddelegowania do pracy przez agencję pracy tymczasowej otrzymasz tak zwane potwierdzenie oddelegowania. Dowiesz się z niego, jakim częściom CAO lub regulaminu zakładu pracy podlegasz jako pracownik tymczasowy. Jako pracownik tymczasowy masz zatem do czynienia z 2 rodzajami CAO.

Klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia to zapis umowy o pracę tymczasową, który stanowi, że w momencie zakończenia zlecenia kończy się umowa między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej. 

Jeśli pracujesz jako pracownik tymczasowy na podstawie umowy z taką klauzulą, Twoja praca może zakończyć się w chwili zakończenia zlecenia przez zleceniodawcę. Otrzymasz wynagrodzenie wyłącznie za przepracowane godziny.

Praca z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia nie może przekroczyć 78 tygodni. 

Z klauzulą pracy tymczasowej możesz pracować 52 tygodnie. Po tym czasie musisz otrzymać umowę tymczasową z ustaloną liczbą godzin, płatnych również wtedy, gdy nie możesz wykonywać pracy.

Będziesz wykonywać pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej? Twoja agencja musi spełnić szereg warunków.

Musi być zarejestrowana w holenderskim rejestrze Izby Handlowej (KvK).

Dobrze jest, gdy agencja pracy tymczasowej posiada znak jakości SNA. Przeczytaj w języku niderlandzkim lub angielskim, dlaczego.

Dobrze również, gdy agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji branżowej. Są to organizacje, które kontrolują, czy agencja pracy tymczasowej stosuje się do zapisów umowy. Przeczytaj w języku niderlandzkim, jak te organizacje, ABU lub NBBU, wspomagają agencje pracy tymczasowej w Holandii.

Aby móc pracować w Holandii, konieczne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego (burgerservicenummer – BSN). BSN jest to odpowiednik polskiego numeru PESEL. Bez numeru BSN nie otrzymasz wynagrodzenia za prace! Na wyrobienie numeru BSN masz 2 tygodnie od dnia przyjazdu.

Dzięki osobistemu DigiD można potwierdzić swoją tożsamość podczas załatwiania spraw urzędowych lub związanych ze służbą zdrowia przez internet. Wyjaśniamy tutaj, jak można złożyć wniosek o BSN i DigiD.

Numer identyfikacyjny (burgerservicenummer – BSN) to unikalny numer nadawany każdemu, kto ma do czynienia z holenderskimi urzędami. Osoby przybywające do Holandii, aby tu mieszkać i pracować, mogą otrzymać numer BSN. W tym celu trzeba zameldować się w gminie zamieszkania. W tym celu należy stawić się osobiście w urzędzie gminy, wraz z ważnym dowodem tożsamości. Numer BSN przyznawany jest natychmiast po wpisaniu do rejestru. 

Osoby, które nie mieszkają w Holandii, lub mieszkają tu przez okres krótszy niż 4 miesiące, mogą wpisać się do rejestru Basisregistratie Personen (BRP) na pobyt tymczasowy jako nie-rezydent. Wpisu można dokonać w jednej z tych gmin. Po wpisaniu do rejestru przyznawany jest numer BSN.

Skrót DigiD oznacza „Cyfrową Tożsamość”. Dzięki DigiD można potwierdzić swoją tożsamość na holenderskich stronach urzędowych, takich jak np. werk.nl. Wniosek o DigiD należy złożyć na stronie digid.nl. W tym celu trzeba być w posiadaniu numeru (BSN). 

Po złożeniu wniosku o DigiD wysyłany jest list z wyjaśnieniem dotyczącym aktywacji DigiD. Po dokonaniu aktywacji możliwe będzie zalogowanie się na stronach urzędowych.

Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii jest zobowiązana do zawarcia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na to ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić samodzielnie. Nawet jeśli praca lub zamieszkanie w Holandii ma tymczasowy charakter, zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe.

Agencja pracy tymczasowej poinformuje pracowników o obowiązku zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego. Agencja może również zaproponować swoim pracownikom udział w programie zbiorowego ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy decyduje samodzielnie, czy chce przystąpić do takiego programu, czy też nie. Przystępując do programu możliwe jest upoważnienie pracodawcy do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w imieniu pracownika. W takim przypadku pracodawca potrąca składkę ubezpieczenia z wynagrodzenia. Jeśli oferta pracodawcy dot. ubezpieczenia nie zostanie przyjęta, należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie.

Jeżeli Państwa umowa z agencją pracy tymczasowej kończy się i nie zostają Państwo w Holandii, należy niezwłocznie skontaktować się z zakładem ubezpieczeń zdrowotnych i poinformować o wyjeździe z Holandii.

W tym zakresie obowiązują zasady. Powinieneś w miarę możliwości chodzić do lekarza lub dentysty w czasie wolnym. Nie dostaniesz zatem automatycznie wolnego na ten cel. Nie możesz zaplanować wizyty poza czasem pracy? Zatem przysługuje ci tak zwany krótki urlop. Zawsze ustalaj go z przełożonym.

Tak, to możliwe. W tym zakresie pracodawca współpracuje z lekarzem medycyny pracy. Ocenia on, czy jesteś chory oraz czy jesteś w stanie wykonywać pracę zastępczą. Szacuje również czas trwania choroby (zwolnienia chorobowego). Oczywiście opinia twojego lekarza rodzinnego jest ważna. Jednak to lekarz medycyny pracy określa, czy jesteś zdolny do pracy. W przypadku zachorowania zawsze przekazuj przełożonemu swój adres pobytu na potrzeby kontroli podczas choroby.

Chce Pan/Pani wykorzystać godziny urlopu wypoczynkowego za wolny dzień lub urlop wypoczynkowy? Musi Pan/Pani złożyć taki wniosek u pracodawcy. Musi on zasadniczo zaakceptować wniosek urlopowy. Może on sprzeciwić się jedynie, gdy urlop wypoczynkowy powoduje poważne problemy dla firmy. Nazywamy to „istotnymi interesami firmy”. Jeśli takowe występują, pracodawca musi wyrazić sprzeciw na piśmie w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku o urlop wypoczynkowy. Pracodawca musi zaakceptować natomiast wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w innym terminie.

Twój pracodawca musi być w stanie wypłacać Ci wynagrodzenie. Do tego potrzebny jest rachunek bankowy. Wynagrodzenie minimalne przypisane do Twojego wieku zawsze musi wpływać na konto, zatem wypłaty w gotówce są niedozwolone. Przeczytaj w języku angielskim, jak sprawdzić swoje wynagrodzenie minimalne. Twój pracodawca ma obowiązek wypłacać Ci wynagrodzenie minimalne w formie bezgotówkowej, na rachunek prowadzony na Twoje nazwisko. Dlaczego? Dla pewności, że faktycznie wypłacono Ci wynagrodzenie minimalne. Wyłącznie część powyżej wynagrodzenia minimalnego wyliczonego dla Twojego wieku możesz otrzymywać w gotówce lub w naturze. Dozwolone jest to zatem wyłącznie dla pewnej części wynagrodzenia, czyli kwoty przekraczającej wynagrodzenie minimalne dla Twojego wieku. Na potrzeby wypłaty wynagrodzenia możesz przedstawić także rachunek bankowy prowadzony w Twoim kraju. Jednak wówczas dłużej zaczekasz na zaksięgowanie przelewu.

Gdy pracujesz dla holenderskiej firmy, otrzymujesz pasek płacowy, na którym znajduje się informacja o Twoich zarobkach. Znajdziesz na nim swoją pensję brutto i netto oraz podatki i składki potrącane przez pracodawcę. Może to być np. podatek od wynagrodzeń. Sprawdzisz tu również, ile godzin przepracowałeś oraz za jaki okres dostajesz wypłatę. Pasek płacowy zawiera także dodatki np. za godziny nadliczbowe i zwroty kosztów. Potrącenia z wynagrodzenia na poczet zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego również muszą znaleźć się w wykazie.
Przechowuj pasek płacowy w bezpiecznym miejscu. Będziesz mógł wrócić do zawartych w nim danych w razie potrzeby.

Twój pracodawca ma obowiązek przekazać Ci pasek płacowy. Może to nastąpić elektronicznie lub na papierze. Każdy pracodawca może preferować inną formę. Zwykle pasek płacowy będziesz otrzymywać co miesiąc, czyli przy każdej wypłacie. Pracodawca może też przekazywać pasek płacowy częściej. Jeśli otrzymujesz pasek płacowy pocztą, sprawdź, czy pracodawca posiada Twój poprawny adres zamieszkania. Uwaga! Jeśli pasek płacowy udostępniany jest w systemie elektronicznym, zrób kopię i zachowaj ją na swoim komputerze.

Uwaga! Jeżeli będziesz wykonywać pracę dla agencji pracy tymczasowej, możliwe jest, że przez pierwsze 1,5 roku będziesz otrzymywać wynagrodzenie tylko za przepracowane godziny. Ponadto nie od Ciebie będzie zależeć, przez ile godzin w tygodniu będziesz mógł pracować. Dlatego może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić stałe koszty, takie jak czynsz najmu czy ubezpieczenie zdrowotne, podczas gdy w danym tygodniu nie przepracujesz ani godziny, a zatem nie otrzymasz wynagrodzenia. 

Pierwszą wypłatę otrzymasz nie wcześniej niż w kolejnym przepracowanym tygodniu, czasem może być to 2 lub 3 tydzień od dnia rozpoczęcia pracy. Z tego powodu musisz mieć własne środki finansowe na min. 2-3 tygodnie. Po pierwszej wypłacie wynagrodzenie będziesz otrzymywać co tydzień.

Uwaga: W niektórych biurach pracy wpłaty są 1 raz na okres 4 tygodni.

Tak, ale tylko w przypadku, jeśli z jakiegoś powodu wypłata nie została wypłacona. Nie ma możliwości otrzymania zaliczki w pierwszych dniach lub w pierwszych 2 tygodniach.

Jako pracownik w Holandii masz prawo do wynagrodzenia minimalnego i minimalnego świadczenia urlopowego. Tak stanowi prawo. Pracodawca może płacić Ci więcej, ale nie mniej. Przeczytaj w języku angielskim więcej informacji o wynagrodzeniu minimalnym i potrąceniach z wynagrodzenia, jakie może stosować pracodawca. Twój pracodawca może potrącać na poczet zakwaterowania nie więcej niż 25% wynagrodzenia minimalnego. Możliwe jest to wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą oraz gdy pracodawca posiada certyfikat jakości zakwaterowania.

 

W Holandii jest kilka oficjalnych dni świątecznych. Są to dni świąteczne, np. Nowy Rok, 1. i 2. dzień Wielkanocy, Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, 1. i 2. Dzień Zesłania Ducha Świętego, obydwa dni świąt Bożego Narodzenia oraz Dzień Króla. W Holandii nie ma przepisów prawa określających, że pracownicy mają dzień wolny w te oficjalne dni świąteczne. Wolny dzień świąteczny w Holandii jest określony i ustalony w porozumieniu zbiorowym. Jeśli pracuje Pan/Pani w dniu świątecznym, który wypada w ciągu tygodnia, wówczas pracodawca płaci za taki dzień zgodnie ze zwykłym wynagrodzeniem. Sytuacja może być inna, jeżeli poczynione zostaną ustalenia w tym zakresie. Należy sprawdzić porozumienie zbiorowe dla swojej branży. Można się tam dowiedzieć, które dni świąteczne są w Holandii dniami wolnymi.

Szukasz więcej informacji? Sprawdź co jeszcze dla ciebie mamy.

Nasza firma inwestuje w każdego naszego kandydata do pracy. Z tego powodu staramy się zebrać na naszej stronie wartościowe informacje, które pomogą naszym kandydatom w gąszczu niezweryfikowanych informacji dostępnych w sieci.

Tu znajdziesz informacje na temat mieszkań w Holandii, zasad panujących w Agencjach, porad co zrobić gdy… 

Tu znajdziesz informacje na temat transportu na trasie Polska-Holandia, własnego środka transportu, publicznego transportu i inne.

Tu znajdziesz informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego, jak zmienić pracę, gdzie znaleźć informacje na temat dodatków lub dofinansowania. 

Translate »